Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

VESELI DECEMBER V JUROVSKEM DOLU

Približevanje prazničnega časa je v Jurovskem Dolu nakazal tudi dvodnevni dogodek Veseli december v Jurovskem Dolu. V sredo, 18.12.2019 so zbrane na trgu pozdravili otroci iz vrtca pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa, ki so zapeli zimske pesmi, vse prisotne je pozdravil tudi župan Peter Škrlec. Sledil je nastop učencev Zasebne glasbene šole Muziklub iz Lenarta. V nadaljevanju je prisotne zabavala še skupina Proti toči proti poledici. V petek, 20.12.2019 pa je otroke v kulturnem domu obiskal in obdaril Božiček. Pred prihodom dobrega moža so najmlajše občane zabavale vzgojiteljice iz vrtca pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol s predstavo »Didl, didl, daja«. Glasbeni program se je nato nadaljeval na trgu v Jurovskem Dolu s triom Waldhütter&sin.

Oba dneva so obiskovalci dogodka lahko na prazničnih stojnicah okušali domače dobrote, kuhano vino, nabavili pa so lahko tudi kakšno darilo, saj so domači ponudniki ponujali tudi lastne unikatne in druge izdelke.

23620191218 174411božičekIMG 63e5521e21b0ae6defe7a6343bfa7a0e VIMG b49cf6c353598ff3b2f5618078267bdc VIMG dddbfaab4c83e922c5325e8595c71f08 VIMG fcee063acc3de6dd88edd1eea779167c VIMG fe20f2717790776b8457c202567a45cf V

8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Članica in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 19.12.2019 na 8. redni seji sprejeli proračun na naslednje leto. Prihodki za leto 2020 so načrtovani v višini 2.557.111 EUR, odhodki pa 2.711.099 EUR. Proračun je investicijsko naravnan, saj je 42% vseh odhodkov namenjenih za investicije. Prevladujejo investicije v cestno infrastrukturo: kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice, Rekonstrukcija občinskih cest IV. faza, Ureditev prometne varnosti v Jurovskem Dolu in investicijsko vzdrževanje več odsekov cest. 

Za potrebe podelitve koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, je občinski svet po skrajšanem postopku sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, s katerim je spremenjen čas obdobja podelitve koncesije iz petletnega obdobja na petnajstletno obdobje.

Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep, s katerim sta se na predlog vrtca preoblikovali skupini v vrtcu pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, in sicer skupini drugega starostnega obdobja iz heterogene skupine v homogeno skupino, kar pomeni, da bo s 01.01.2020 lahko v vrtec vključenih še več otrok, saj bo vsaka skupina lahko imela 22 otrok (doslej 19). Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep o višini nadomestila članom Občinske volilne komisije na nadomestnih lokalnih volitvah v letu 2020, in sicer v volilni enoti 2, ki obsega naselji Partinje in Varda. Nadomestne volitve za nadomestnega člana občinskega sveta bodo v nedeljo, 15.03.2020. 

Občinski svet je s sprejetim sklepom z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (upoštevan indeks: november 2018 - november 2019, v višini 101,4) uskladil vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke bo tako v letu 2020 znašala 0,002497 EUR. Dosedanja vrednost točke je bila sprejeta v letu 2017 in je bila v letih 2018 in 2019 nespremenjena.

DSCN9442DSCN9444DSCN9446

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih