Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

Lovska družina Sveti Jurij

Davčna št: 14065720     Transakcijski rač. pri NKB MB:  04102-0000270229
Matična št: 5131197
Leto ustanovitve: 1946.
Skupna površina: 3069 ha,  Lovna površina: 2886 ha
Lovna divjad: -srnjad  -fazan  -zajec
Število članov: 40
Upravni odbor:
Starešina: Krivec Franc
Tajnik: Bračič Ivan
Gospodar: Senekovič Franc
Blagajnik: Bauman Branko
Gospodar lovskega doma: Korez Dušan
Strelski referent: Špindler Ivan
Kinološki referent:Holer Boris

Revirni vodje:

REVIR    VODJA
Žitence         Simonič Dejan
Sp., Sr., Zg. Gasteraj  Komperšak Jože ml.
Jurovski Dol in Varda Horvat Rudi
Partinje        Krajnc Silvo
Malna  Bauman Milan


VIDEO VSEBINA - Lovski krst Dušan

Lovska družina Sv.Jurij - Občni zbor 2010

Lovci vedno poudarjamo pomen celovite obravnave narave, katere sestavni del je tudi divjad. In prav odgovorno in vzdrževalno gospodarjenje z divjadjo je primarna skrb nas lovcev. Z dobrim in odgovornim delom lahko in moramo, skupaj z drugimi porabniki prostora, narediti največ, kar je v naši moči, da ohranimo divjad in druge prostoživeče živali ter njihove življenjske prostore.

Lovec in lov nista samo zelena obleka in puška na rami, temveč pomenita predvsem veliko odgovornost umnega gospodarjenja z dobrinami narave. Res je, da v okvirju teh nalog tudi žanjemo, vendar žanjemo samo višek pridelka. Želim, da med lovci trofeje ne bi zbudile prevelike zavisti, temveč željo po še boljšem in bolj načrtovanem delu v lovišču. Trofeje naj ostanejo odraz dobrega dela v lovišču in ne naš cilj. Že pred mnogimi leti je Franc Saleški Finžar v reviji Lovec zapisal,« da lovec, ki gre na lov, da bi ubijal ni lovec«

Lov je način življenja in razmišljanja. Lov je volja do življenja. V lovu se prepletajo vse vrste ljubezni do živega. Poleg vsega ostalega je postal lov že zdavnaj več kot samo lov. Sodoben lovec ne lovi zato, da uveljavlja svojo moč, pač pa na slehernem koraku ustvarja etične odnose do sočloveka, živali, narave in še do koga. Samo takšen lovec je osnova za dobro, zdravo, trdno in napredno lovsko organizacijo. Le takšna organizacija pa lahko izpolnjuje svoje naloge dovolj uspešno.

Pri prebiranju literature sem zasledil, da je bilo prvo lovsko društvo v Sloveniji ustanovljeno že leta 1878. To društvo je imelo svoja pravila, ki jih je potrdila takratna Kranjska vlada. V pravilih so med drugimi zapisali, da je član lahko vsak, reven ali bogat, mora pa biti pošten in imeti veselje do narave.

Prepričan sem, da je LD Sv, Jurij ves čas svojega obstoja združevala člane, ki so pozitivno usmerjali aktivnosti v široko zastavljeni dejavnosti. Najpomembnejše pa je, da smo v teh letih dobro gospodarili z loviščem, in da zaradi lovcev oziroma puške ni iz naravnega okolja izginila nobena živalska ali rastlinska vrsta. Nasprotno, znali smo vse kar je bilo ogroženo pravočasno zaščititi, strokovno ukrepati ter v okviru naravnih možnosti tudi stanje popraviti.


Prijazen lovski pozdrav!
Starešina LD:
Franc Krivec
 

NEKAJ UTRINKOV IZ OBČNEGA ZBORA LD SV. JURIJ, KI JE BIL 7.3.2010:

1  2  3  4  5  6  7

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih