NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi

                                                                                                          

V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14-ZDU-1) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za neodplačno pridobitev zemljišča za dosego javne koristi

1.  Predmet neodplačne pridobitve je zemljišče parc. št. 7/5, k.o. Jurovski Dol.

2. Pogodba o neodplačnem prenosu zemljišča za dosego javne koristi bo sklenjena z lastnikom po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

 

Jurovski Dol, 08.01.2015                                                                                           
Zadeva: 478-23/2014-4

 

                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                        Peter Škrlec
                                                                                            Župan