NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Jurovski Dol, 03.01.2014
Zadeva: 478-8/2013


V skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 - ZDU-1G) in na podlagi prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE
MENJALNE POGODBE


1.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero prodaja nepremičnine parc. št. 33/5, 24/44 in 24/46, vsa k.o. Jurovski Dol, ki predstavljajo območje ceste, za katero pa občina več nima pravnega interesa. Skupna velikost vseh nepremičnin je 323 m2.

Z menjalno pogodbo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pridobiva zemljišče parc. št. 30/5, k.o. Jurovski Dol, ki je v naravi predvidena za cesto.

2.
Menjalna pogodba bo sklenjena po izteku najmanj 15 dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.


                                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                              Peter Škrlec
                                                                                                                  Župan

Objaviti:
- na spletni strani: www.obcinajurij.si.

Vložiti:
- v zadevo.