Medobčinski inšpektorat

Naslov: Zagrebška cesta 30, 2000 MARIBOR
Direktor: mag. Franjo ŠVAJGER
Telefon: 02/2201-516
Faks: 02/2201-517
E-pošta: medobcinski Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Uradne ure
Na sedežu organa: ponedeljek, sreda od 08.00 - 10.00 ure
Po telefonu:            ponedeljek, torek, četrtek od 08.00 - 14.00 ure
                                sreda od 08.00 - 16.00 ure
                                petek od 8.00 - 12.00 ure

Inšpektor, ki pokriva območje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je mag. Štefan Oreški.

Delovno področje
Medobčinski inšpektorat so ustanovile občine Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Trojica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in občina Šentilj z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave inšpekcijskega nadzora »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT« (MUV, št. 3/2008).

Medobčinski inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.

Nadzoruje izvajanje določb odlokov:

  • odloke o občinskih cestah,
  • odloke o varnosti v cestnem prometu na občinskih cestah,
  • odloke o ravnanju s komunalnimi odpadki,
  • odloke o oglaševanju in reklamiranju,
  • odloke o občinskih taksah,
  • odloke o naravnih in kulturnih znamenitostih,
  • odloke o pokopaliških dejavnostih,
  • odloke o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin,
  • odloke o odvajanju in čiščenju odpadnih voda,
  • ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.


Vloge, pritožbe, pobude
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.

Vloge in pritožbe je mogoče dajati direktno na sedež Medobčinskega inšpektorata ali tudi na sedeže občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata, pisno, po telefonu in po e-pošti.

Inšpektorji so dolžni obravnavati vse vloge, tudi anonimne, ter varovati tajnost prijavitelja.

Pritožbeni organ zoper izdane akte v inšpekcijskih postopkih je župan posamezne občine ustanoviteljice, in sicer na območju tiste občine, kjer se je izdal ureditveni akt.

Pri vodenju postopkov v skladu z Zakonom o prekrških je pritožbeni organ krajevno pristojno sodišče.