Ponovni javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu s 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB3) ponovno poziva politične stranke, druge organizacije občanov in občane, da skladno z objavljenim javnim pozivom posredujejo svoje predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije.

Pisne predloge za člane Občinske volilne komisije ter njihove namestnike s priloženimi podpisanimi soglasji kandidatov posredujte na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol

vključno do ponedeljka, 29.03.2010.

Več v javnem pozivu.

PRENOS:
docPonovni javni poziv
docSoglasje DOC
pdfSoglasje PDF