NAŠIH 45 LET IN 9. JURJEVO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN

V soboto zvečer,12. maja 2018,  je v Jurovskem Dolu  potekala folklorna prireditev z naslovom Naših 45 let in 9. Jurjevo srečanje folklornih skupin, ki ga tradicionalno organizira Folklorna skupina Jurovčan, v času praznovanja občinskega praznika Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Prireditev je potekala tudi v okviru Tedna ljubiteljske kulture – 2018, ki ga organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti R Slovenije.
 
Na Jurjevih srečanjih folklornih skupin  želimo obiskovalcem  prikazati različnost  Jurjevih običajev po raznih krajih Slovenije in  drugih delih Evrope, ter s tem tudi del njihovega  bogastva kulturne dediščine, oblačil, pesmi in plesov.
 
Folklorne skupine so se pred koncertom zbrale na osrednjem trgu. Obiskovalcem so se predstavile v povorki po krožnem trgu, ki jo je vodil Zeleni Jurij, odganjalec zime in prinašalec pomladi.  Mladinska folklorna skupina Jurovčan se je predstavila v novih delovnih oblačilih, ki so izdelana na  podlagi terenske raziskave dr. Marije Makarovič, opravljene  na območju naše občine in ponazarjajo oblačilno kulturo v našem kmečkem okolju v drugi polovici 19. in  v začetku 20. stoletja. Pri izdelavi nam  je svetoval tudi dr. Bojan Knific.  Županu Petru Škrlecu, ki dobro skrbi za redno financiranje kulturnih programov in projektov v občini ter donatorjem, ki so skoraj v celoti financirali projekt nabave folklornih oblačil, smo se organizatorji javno zahvalili in jih povabili v donacijsko povorko in ples z mladimi folklorniki. Nato so vse folklorne skupine skupno zaplesale polko, katero so zaigrali  godci folklornih skupin.
 
V nadaljevanju so na odru kulturnega doma,  najprej zaplesale   domače folklorne skupine  Šleka pac ter mladinska in odrasla FS Jurovčan.  S svojim nastopom so obogatile čudovit folklorni večer še gostujoče folklorne skupine Sveta Ana, Gornja Radgona, KUD Milke Zorec Hotinja Vas  in KUD Salinovec iz sosednje Hrvaške.
 
Na osrednjem delu koncerta, obeležitvi 45. obletnice delovanja Folklorne skupine Jurovčan, je bilo folklornikom podeljenih 21 bronastih, 4 srebrne in 4 zlate, jubilejne   Maroltove značke za 5, 10, in 15. letno udejstvovanje v folklorni dejavnosti.  Jubilejne značke je podelila Breda Slavinec, vodja OI JSKD  Lenart. Zlate Maroltove značke so prejeli Suzana Najdenik, Branko Zelenik, Branko Jager in Marko Šebart.

Cilki Neuvirt, ustanovni članici FS Jurovčan, je bilo podeljeno odlikovanje s področnim odličjem – Maroltova listina Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, za predano pedagoško delo, večletne uspehe ter nepogrešljiv prispevek k razvoju in širjenju folklorne dejavnosti. Listino ji je podelil predsednik Nadzornega sveta sklada, mag. Franci Pivec.
 
Cilka Neuvirt je folklorni dejavnosti posvetila vse svoje življenje. Ima velike zasluge za razvoj in ohranjanje folklorne dejavnosti v Jurovskem Dolu, vzhodni Štajerski in tudi širše. Vzgojila je številne odlične plesalke in plesalce ter skrbi, da se bogastvo kulturne dediščine, oblačil, pesmi in plesov, prenaša iz roda v rod.
 
Folklornike, številne obiskovalce prireditve in še posebej prejemnike jubilejnih Maroltovih značk in prejemnico Maroltove listine, so nagovorili župan Peter Škrlec,  predsednik kulturnega društva Miroslav Breznik in mag. Franci Pivec.
 
Po prireditvi je bilo v avli Fredija Neuvirta prijetno druženje folklornikov in obiskovalcev prireditve.
 
Miroslav Breznik, predsednik društva
 
CILKA IN POSLANEC FRANC BREZNIKCILKA IN ŽUPANCILKA NEUVIRTExp full 2163 2Exp full 2343Exp full 6246FS GORNJA RADGONAFS JUROVČAN z vodstvomFS KUD Milke ZorecFS KUD SALINOVECFS SVETA ANAGODCIMENTORICE FRANCI IN BREDAMLADINKE FS JUROVČANMLADINSKA FS JUROVČANPLES ALEN IN ALENKAPLES NA TRGU 1povorka 1SKUPINSKA 2018ZAHVALA F. PREDSEDNIKU IN GARDEROBERKIZAHVALE NASTOPAJOČIM SKUPINAMŠLEKA PAC