ČISTILNA AKCIJA V OBČINI SV. JURIJ

V soboto, 7. aprila 2018, je potekala čistilna akcija v organizaciji Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Lovske družine Sv. Jurij Jurovski Dol. Na devetih zbirnih mestih po posameznih naseljih se je zbralo okrog 60 prostovoljcev. Vodje zbirnih mest so bili revirni vodje Lovske družine, ki so udeležence seznanili s potekom akcije, ter razdelili  vreče za odpadke. Po  skupinah so prehodili ceste, poti in bolj izpostavljene dele gozdov, kjer so pobirali plastiko, pločevinke in druge v naravo odvržene stvari. 
 
V času čistilne akcije so zbrali in na deponijo predali okrog 800 kg odpadkov. Ugotavljamo, da je tovrstnih odpadkov iz leta v leto manj, kar pomeni, da se ljudje vse bolj zavedajo pomembnosti čistega okolja.
 
Akcija se je zaključila med 12. in 13. uro pri lovskem domu, kjer so lovci Lovske družine Sv. Jurij  poskrbeli za malico in prijetno druženje za vse udeležence. 

Zapisal: Franc Krivec
20180407 102557 00220180407 103303 HDR20180407 122031 HDR20180407 123503 HDR20180407 123612 HDR