ČISTILNA AKCIJA TUDI V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Kot vsa zadnja leta smo tudi letos Občina Sv. Jurij v Slov. goricah in Lovska družina Sv. Jurij organizirali čistilno akcijo. Danes je namen takšnih akcij mogoče malo drugačen od takrat, ko smo z njimi pričeli. Ena od takšnih začetkov je bila tudi vse slovenska akcija »Očistimo Slovenijo« čeprav smo lovci v LD Sv. Jurij s takšnimi akcijami pričeli že veliko let prej. Takrat smo se organizirali in v posameznih revirjih  očistili tudi večja področja. Predvsem gozdovi so bili pravo »leglo« odpadkov.

Letos smo se zbrali občanke in občani na zbornih mestih katera so bila objavljena v letaku Občine Sv. Jurij in so znana že vsem stalnim udeležencem akcije v soboto 9. aprila 2016 ob 9 uri, kjer smo razdelili  PVC vrečke.  Razdelili smo se v skupine ter obšli  ceste, poti, kakšni vidni potok ali bolj javni gozd in pobrali plastiko, pločevinke in druge odvržene stvari. Revirni lovci, ki so akcijo vodili so poskrbeli za odvoz polnih vreč na deponijo. Za večje količine je poskrbel občinski režijski obrat.

Skupaj ugotavljamo, da je to vrstnih odpadkov vedno manj. Lahko bi rekli, da se ljudje vedno bolj zavedajo pomembnosti čistega okolja. Kljub temu je sicer veliko število udeležencev akcije nabralo preko 1000 kg odpadkov.

Zadnja leta akcija poteka v okviru Jurjevih dnevov. Običajno kot uvod v praznovanje občinskega praznika naslednji dan po srečanju med PGD Sv. Jurij in LD Sv. Jurij. Ker je akcija lažjega značaja bi bilo potrebno k njej pritegniti tudi osnovno šolo.

Akcija je bila končana med 12. in 13. uro. Vsi udeleženci smo se zbrali pri lovskem domu, kjer je bilo poskrbljeno za manjšo zakusko in prijetno druženje.


                                                                                                       Zapisal: F. Krivec

 

LDPGDČISTILNA 16_033