ČISTILNA AKCIJA

Lovska družina Sv. Jurij in Občina Sv. Jurij v Slov. goricah Vas vabita na veliko čistilno akcijo, ki se bo odvijala v vseh zaselkih naše občine. Namen organiziranja čistilne akcije je, da tudi mi prispevamo svoj delež k čistejši okolici, da naravo očistimo, saj je onesnažena z odpadki, ki ne sodijo tja.


Vsi ekološko ozaveščeni se bomo zbrali
v soboto, 29.03. 2008 ob 9.00 uri na spodaj opredeljenih zbirališčih:

NASELJE                  ZBIRNO MESTO                                 KOORDINATOR
GASTERAJ               Bar pri Rokavcu                                 Komperšak Jože,Bauman Branko
JUROVSKI DOL        Gostilna Špindler                                Ivan Špindler, Anton Lenart
MALNA                    Pri nogometnem igrišču                      Bauman Milan
PARTINJE                Pri Fanedl Ivanu in Babšek Jožefu        Najdenik Mirko,Holer Boris
VARDA                    Pri Senekovič Ludviku                        Senekovič Ludvik
ŽITENCE                 Pri Simonič Dejanu, Žitence                Simonič Dejan


 V zavesti sodobnega človeka je vse bolj prisotno spoznanje, da varovanje okolja ni le modna muha, ampak nuja. Zato, dragi občani, vljudno vabljeni, da prispevate svoj delež k čistejši okolici s tem, da se udeležite organizirane čistilne akcije pobiranja odpadkov po vašem zaselku. Po zaključku akcije bo pri Lovskem domu manjša pogostitev vseh udeležencev.