Nepremičnine v prodaji

JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnine v lasti Občine Sv. Jurij v Slov. goricah