Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

PODPIS POGODBE Z IZVAJALCEM NIGRADOM d.d.

logo100px  nalozba-v-vaso-prihodnost75px 

PODPIS POGODBE Z IZVAJALCEM NIGRADOM d.d.
ZA IZVEDBO OPERACIJE
»IZGRADNJA MREŽE MALIH ČISTILNIH NAPRAV«
 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, je uspela na Tretjem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, in sicer s prijavljeno operacijo »Izgradnja mreže malih čistilnih naprav«.

Operacijo tako delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni razvojni programi. S Sklepom Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, je Občini Sv. Jurij v Slov. goricah tako odobreno sofinanciranje prijavljene operacije v višini 509.074,00 € oz. največ 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije. Na podlagi izdanega sklepa je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah s Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je na podlagi Sklepa o začetku postopka javnega naročila, ki ga je izdal župan, dne 07.08.2008, na Portalu javnih naročil objavila Obvestilo o naročilu, št. JN 6747/2008. Kasneje je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavila še dve dodatni informaciji o javnem naročilu, in sicer prav tako na Portalu javnih naročil, pod št objave JN 6873/2008, z dne 12.08.2008 in JN 7601/2008, z dne 08.09.2008.

Med prispelimi ponudbami in po izvedenem postopku s pogajanji, je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor.

Skladno s predpisi o javnem naročanju sta bila prav tako izbrana najugodnejša ponudnika za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je izdelala Spika, Brigita Žiberna s.p., Makedonska 12, 2000 Maribor in za izvedbo nadzora, ki ga bo pri operaciji izvajal Nasvet, nadzor in svetovanje, Franc Selišek s.p., Potrčeva cesta 32, 2250 Ptuj.

Skupni stroški operacije bodo tako znašali: 831.812,40 €.

Za čiščenje komunalnih odpadnih voda za naselje Jurovski Dol, se bo tako zgradila tipska biološka čistilna naprava (tipa Rešetilovs, konzorcija Biocleare) ob Globovnici na jugozahodu naselja, kapacitete 800 populacijskih enot (PE). Do čistilne naprave se bo izvedla nova dovozna pot. Za odvajanje komunalnih odpadnih voda do čistilne naprave se bo zgradilo okrog 3900 m dolgo kanalizacijsko omrežje, na katerega bo možna priključitev vseh stanovanjskih objektov, ki v naselju Jurovski Dol še niso priključeni. Kanalizacijsko omrežje se bo izvedlo tudi za predvideno zazidalno območje za novo stanovanjsko gradnjo. Kanalizacija je zasnovana na ločenem sistemu tako, da na čistilno napravo dotekajo samo komunalne odpadne vode, meteorne odpadne vode pa se preko ustreznih lovilcev olj, izpuščajo v potok Lehkica.

Dela se bodo izvajala konec leta 2008 in v letu 2009, z zaključkom najkasneje do 30.09.2009.

Informacije o izvajanju operacije daje vodja projekta, Samo Kristl.

Telefonska številka: 02/7295252
Mobilna številka: 041 327 011
Elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Jurovski Dol, 25.11.2008
 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

DSC01183 b DSC01190 b DSC01194 b DSC01195 b

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih