Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV FINANČNIH NAGRAD DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

Na podlagi 5. čl. Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/16, 10/17), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
JAVNI  RAZPIS
za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2016/2017
 
 
1. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol 
 
 
2. Predmet razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, za finančne nagrade dijakom in študentom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določene s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14).
 
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na javni razpis se lahko prijavijo: 
a) dijaki, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
- niso v delovnem razmerju in 
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti oz. nimajo statusa samostojnega podjetnika; 
b) študenti dodiplomskega študija, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, 
- niso v delovnem razmerju in 
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti oz. nimajo statusa samostojnega podjetnika;
c) študenti podiplomskega študija, ki: 
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in
- dokončajo podiplomski študij v študijskem letu 2016/2017.
 
 
4. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog
a) dijaki
- opravljena poklicna matura z doseženimi najmanj 19 točkami, 
- opravljena splošna matura z doseženimi najmanj 27 točkami,
- dosežen naziv »zlati maturant« na poklicni maturi, 
- dosežen naziv »zlati maturant« na splošni maturi, 
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkaz intelektualne ali umetniške nadarjenosti.
 
 
b) študenti dodiplomskega in podiplomskega študija
- izdelana diplomska naloga v višješolskem programu in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija, 
- izdelana diplomska naloga visokošolskem strokovnem programu /I. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija, 
- izdelana diplomska oz. magistrska naloga v univerzitetnem programu/II. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija, 
- izdelana diplomska naloga vezana na območje občine, 
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkazuje intelektualno ali umetniško nadarjenost.
- izdelana magistrska naloga (magisterij znanosti), 
- izdelana doktorska naloga/III. bolonjska stopnja.
 
 
5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2017 je do višine 2.500,00 EUR.
 
 
6. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene
Razpisni rok za oddajo vlog z dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov in študentov, je najkasneje do ponedeljka, 16.10.2017 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 16.10.2017.
 
 
7. Način dostave vlog
Dijaki in študentje, ki se prijavijo na javni razpis, pošljejo svoje vloge v pisni obliki, v zaprti kuverti, z oznako »Finančne nagrade dijakom in študentom 2016/2017 - ne odpiraj«, z zapisanim popolnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani kuverte.
 
Vloge je mogoče oddati tudi osebno, do konca razpisnega roka, v prostorih Občinske uprave, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. 
 
Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, se zavržejo. 
 
 
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali telefona: 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) v času uradnih ur.
 
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na sedežu občine, Jurovski Dol 70/b, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na razpolago tudi na spletni strani občine www.obcinajurij.si. 

 
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo vloge pregledal najkasneje v 15 dneh po razpisnem roku, nakar občinska uprava v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo in jim določi rok za dopolnitev. Po dopolnitvi vlog na  podlagi s strani Odbora za družbene dejavnosti izdelanega predloga podelitve finančnih nagrad, občinska uprava izda odločbe o podelitvi finančnih nagrad. 
 
 
Jurovski Dol, 14.07.2017
Zadeva: 608-1/2017-1
 
                                                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah      
                                                                               Peter Škrlec 
                                                                               Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti: 
- spletna stran občine, 
- oglasna deska občine. 
 
 
Vložiti: 
- v zadevo. 
 

PRED SEZONSKO GRIPO POSKRBIMO ZA ZAŠČITO

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo največje število obolelih.  Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Preprečevanje gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
•    poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja  ter se izogibamo natrpanim prostorom;
•    cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
•    če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje:  temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

Komu je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni.
Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:
•    starejšim od 65 let,
•    kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
•    osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,
•    majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
•    nosečnicam in njihovim družinskim članom,
•    zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
•    drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje
V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljenje?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.  
V Pomurju  se cepljenje izvaja  v ambulanti  NIJZ OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b (pri železniški postaji). Naročanje ni potrebno.
Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.
Vir: http://www.nijz.si/sl/pred-sezonsko-gripo-poskrbimo-za-zascito-0

preprecevanje gripe

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih