Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

17. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 23.02.2017, zasedal prvič v letošnjem letu, na svoji 17. redni seji.

Na seji je bilo članicam in članom Občinskega sveta predstavljeno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2016. Po besedah inšpektorja mag. Stjepana Oreškega na področju opravljanja nadzora nad izvajanjem obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, kot so odvajanje odpadnih voda, ravnanje z odpadki in vzdrževanje občinskih cest, v občini bilo večjih težav. V letu 2016 je tako bilo izvedenih zgolj 8 inšpekcijskih postopkov. Poudaril je, da so se na območju občine zaznavale neustrezne obdelave kmetijskih zemljišč, zato so bile po močnih padavinah odrejena čiščenja odvodnih jarkov in vozišča. Ob tem je opozoril, na odločila zakonodaje na področju cest, saj je prepovedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. V kolikor bi lastniki kmetijskih zemljišč omenjeno upoštevali, do nanosa zemlje na cestišča in zamašitev odtočnih jarkov najverjetneje ne bi prihajalo. Namestnik vodje redarjev, Kraner Robert, je povedal, da medobčinski redarji na območju občin v lanskem letu niso izrekli represivnih ukrepov, ampak so zgolj izvajali preventivne nadzore v prometu.

Občinski svet je soglašal z odprtjem dodatnega polovičnega oddelka vrtca od 01.03.2017 naprej in je podal soglasje k predlagani dodatni sistemizaciji za vrtec v letošnjem šolskem letu. Ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudales Jurovski Dol, Stanislav Senekovič je povedal, da je načrtovano, da bodo do maja v celoti zapolnjeni vsi oddelki vrtca. Vrtec bo tako imel v nadaljevanju odprte tri oddelke in pol. Občinske svetnice in svetniki pa so podprli tudi projekt Medgeneracijski center – Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, katerega bo občina prijavila na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sv. Andraž v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Šentilj, ki so povezan v lokalno akcijsko skupino  - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2016, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Telovadnica na prostem se bo postavila v na območju Športnega parka Jurovski Dol in bo vključevala zunanje fitnes naprave za razgibavanje celotnega telesa. Zunanje fitnes naprave pa ne bodo zanimive zgolj športnikom, saj je večina naprav prilagojena tudi vadbi starejše populacije. Cilj projekta je ustaviti nov prostor druženja različnih generacij – medgeneracijski center.

Župan Peter Škrlec je Občinski svet seznanil z ureditvijo prometne varnosti v centru Jurovskega Dola, za katero Direkcija RS za infrastrukturo pripravlja projektno dokumentacijo. Ob tem je  predstavil težave, s katerimi se srečuje izdelovalec projektne dokumentacije pri pridobivanju soglasij k projektnim rešitvam, s strani lastnikov zemljišč ob državni cesti. Predlagane rešitve bi izboljšale ne samo prometne varnosti v centru Jurovskega Dola, ampak bi zagotovile tudi varno pot otrok v šolo.

DSCN7050DSCN7054DSCN7055DSCN7056

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih