Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBVESTILO OBČANOM IN OBČANKAM

Naprošamo vas, da zaradi povečanega števila okužb in razglašene epidemije vzpostavite stik z občinsko upravo preko telefona, elektronske pošte ali navadne pošte, občino pa obiščete le v nujnih primerih.
 
Ob tem vas obveščamo, da v kolikor sumite ali imate potrjeno okužbo na Covid-19 in ne boste imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila, zaščitna sredstva…) lahko za pomoč pokličete na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl) ali 051 425 034 (Alen Breznik).

Župan

3Peter Škrlec

 

TEL: 02 729 52 51
GSM: 041 327 580
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 

 

 

 

Pristojnosti župana:

 • predstavlja in zastopa občino
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznihnalog izvrševanja občinskega proračuna
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvinepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnegapodročja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinskiupravi
 • odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge
 • imenuje in razrešuje tajnika občine (direktorja občinske uprave), predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut
 • odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih