Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

20.redna seja Občinskega sveta

Na podlagi 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10), sklicujem

20. redno sejo
Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki bo v četrtek, 28. 11. 2013 ob 17. uri
v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B.


PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2.Potrditev zapisnika 19. redne seje
2.Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
4.Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 – prva obravnava
5.Pravilnik o uporabi kulturnega doma Jurovski Dol – prva obravnava
6.Razno


                                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                            Peter Škrlec
                                                                                                                 Župan

PRENOS:
pdfVabilo
pdfGradivo za 20.redno sejo

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na 20. redni seji, v četrtek 28.11.2013 sprejel proračun občine za prihodnje leto v prvi obravnavi in odločil, da se do druge obravnave, ki bo sredi meseca decembra, o proračunu opravi javna razprava.

Po besedah predlagatelja proračuna, župana Petra Škrleca, se je pri pripravi proračuna za leto 2014 izhajalo iz ocen realizacije proračuna za tekoče leto 2013, upoštevane pa so bile tudi vse usmeritve za pripravo proračuna in predlogi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna. Upoštevati pa je prav tako bilo potrebno javnofinančno situacijo v zadnjih letih, ki je bistveno slabša, kar pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Prihodki občine so tako v letu 2014 planirani v višini 2.514.249 EUR, odhodki pa so planirani v višini 2.161.685 EUR. Investicijam bo namenjenih okrog 40% proračunskih sredstev, kar je nekoliko manj kot v prejšnjih letih. Izvedel se bo projekt Energetske sanacije telovadnice pri osnovni šoli, dokončno bo poplačan projekt Ureditve kulturnega doma Jurovski Dol. Ugotavlja se, da je vedno več odhodkov iz naslova rednih transferjev, na katere pa občina nima večjega vpliva.

Člani občinskega sveta so razpravljali še o Pravilniku o uporabi kulturnega doma Jurovski Dol, ki bo uredil pravice in obveznosti uporabnikov ter način in pogoje uporabe obnovljenega kulturnega doma, katerega prostori bodo namenjeni tako prireditvam in drugim javnim dogodkom, kot tudi izvajanju rednih dejavnosti domačih društev.

20.redna seja1  20.redna seja2

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih