Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

8.redna seja Občinskega sveta

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo v četrtek, 27.10.2011 zasedal na svoji 8. redni seji.

Več v vabilu in priloženem gradivu.

PRENOS:
jpgVabilo
pdfGradivo za 8. redno sejo
Strategija razvoja turizma turistnične destinacije Osrednja Štajerska
pdfObrazložitev SRT


Članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 27.10.2011 zasedali na 8. redni seji, na kateri so največ časa namenili dvema točkama, in sicer sprejemu Strategije razvoja turizma turistične destinacije Osrednja Štajerska 2010 - 2020 in Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor.

Strategijo razvoja turizma turistične destinacije Osrednja Štajerska, ki zajema 22 občin tega območja, je članom občinskega sveta predstavila mag. Vesna Male, vodja tržnega komuniciranja in raziskav pri Zavodu za turizem Maribor. Izpostavila je dejstvo, da izdelana strategija skuša združiti tisto, kar je na tem območju že znano in vzpostavljeno v turističnem smislu in vse to ponuditi kot skupno destinacijo. Za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah in sploh Slovenske gorice je izpostavila integralne turistične produkte, ki so: vino in kulinarika, šport in rekreacija, kultura, naravno okolje, ekologija in turizem na podeželju. Člani Občinskega sveta so predlagano strategijo soglasno sprejeli z željo, da bi se v prihodnosti na območju občine vzbudilo zanimanje ljudi in pričelo povezovanje z drugimi občinami, kar je bistvenega pomena.

Danijel Železnjak, vodja Medobčinskega redarstva Maribor, je predstavil težnjo po združitvi dveh organov skupne občinske uprave, v katera je vključena tudi Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, v enega in tako predstavil predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor. Poudaril je, da po združitvi ne pričakujejo toliko finančnih posledic, saj bo kadrovska struktura ostala enaka, kot pozitivnih posledic v smislu boljšega organiziranja dela (skupna administrativna dela, skupno evidentiranje in vodenje prekrškovnih postopkov, skupno vodenje raznih evidenc, enotna priprava finančnega načrta in zaključnega računa, racionalnejšo razporeditev delovnih procesov idr.). Občinski svet je predlagan odlok s petimi glasovi za in z enim glasom proti, sprejel.

Člani Občinskega sveta so po podanih pobudah in vprašanjih v prvi obravnavi sprejeli še Pravilnik o sofinanciranju raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in soglasno potrdili spremembe Letnega programa razvoja podeželja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2011 in tako celotna proračunska sredstva iz kmetijskega razpisa, v višini 25.400,00 EUR, prerazporedili v naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

8.redna seja1  8.redna seja2  8.redna seja3  8.redna seja4

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih