Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

25. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 28.08.2014 zasedal na 25. redni seji, na kateri so bili članica in člani Občinskega sveta seznanjeni z Letnim poročilom Mariborskega vodovoda d.d. za lansko leto, ki ga je predstavil predstavnik Mariborskega vodovoda d.d., Boris Fatur. V nadaljevanju je pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart, Rado Orešič, predstavil varnostno situacijo v prvi polovici leta 2014 in poudaril, da na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ocenjujejo varnostno situacijo kot zelo dobro, tako na področju kriminalitete kot tudi na področju javnega reda in miru, kjer so kršitve v primerjavi z lanskim letom drastično upadle. Dodal je, da je prometna varnost v občini zaskrbljujoča predvsem v smislu prisotnosti alkohola kot sekundarnega vzroka v prometnih nesrečah.

Občinskemu svetu je bilo prav tako predstavljeno poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Prihodki so v prvem polletju bili realizirani v višini 1.053.968 EUR oz. 42% glede na veljavni proračun, kar predstavlja en0 izmed najvišjih realizacij v času obstoja občine. Odhodki so bili realizirani v višini 829.069 EUR oz. v višini 38,35% glede na veljavni proračun. Odhodki so realizirani v skladu s pričakovanji in podobno kot v prejšnjih letih ter so nekoliko nižji zaradi izvajanja investicij, ki se pričnejo izvajati spomladi in poleti, tako se realizacija pomakne v drugo polovico leta.

Člani Občinskega sveta so kot predstavnico Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart, imenovali Hermino Križovnik iz Jurovskega Dola, ki je to nalogo opravljala že v dosedanjem štiriletnem obdobju.

Na seji Občinskega sveta se je pridružil tudi ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa, ki je podrobneje obrazložil sistemizacijo za vrtec v šolskem letu 2014/2015. V vrtcu se s 01.09.2014 namreč odpira nov, četrti oddelek, ki bo v letošnjem letu deloval kot polovičen. V vrtcu pa še je prav tako nekaj mest prostih, tako starši še lahko vpišejo otroke v vrtec tudi med šolskim letom.

Občinski svetniki pa so sprejeli tudi dokumentacijo za prijavo Načrta porabe za leto 2014 na podlagi 23. čl. Zakona o financiranju občin, in sicer s potrditvijo projektov Energetska sanacija telovadnice, ki se že izvaja in projekta Postavitve in obnove javne razsvetljave na Malni in v Jurovskem Dolu. V zvezi z omenjenima projektoma pa so člani občinskega sveta potrdili tudi predlagano spremembo Načrta razvojnih programov.

 

DSCN4241DSCN4243

 

 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih