Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH MED VOLILNO KAMPANJO ZA NADOMESTNE VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA V VOLILNI ENOTI 2 - PARTINJE IN VARDA

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 11/11, 28/11, 98/13) in 6. čl. Odloka o plakatiranju v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/08), župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

JAVNO OBJAVLJA
pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
med volilno kampanjo za nadomestne volitve člana občinskega sveta
v volilni enoti 2 – Partinje in Varda

I.
V skladu s Sklepom o razpisu nadomestnih volitev za člana občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v 2. volilni enoti, št. 041-11/2019-2, z dne 04.12.2019, ki ga je sprejela Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, bodo nadomestne volitve v nedeljo, 15.03.2020.
 
Za potrebe volilne kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
- plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah;
- plakatno mesto pri trgovini Mercator in
- plakatno mesto pred kulturnim domom.
 
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem volilne kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.
 
Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.
 
II.
Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.
 
III.
Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator volilne kampanje pridobiti soglasje lastnika.
 
IV.
Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu.
 
                                                                  V.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja volilne kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
 
Jurovski Dol, 14.02.2020
Zadeva: 041-1/2020-1
 
 
                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                           Peter Škrlec
                                                                                                Župan
 
 
 

VLOŽITEV KANDIDATUR

Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. goricah vas obvešča, da je  zadnji rok za vložitev kandidatur za nadomestne lokalne volitve člana Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v 2. volilni enoti četrtek, 13.02.2020 do 19. ure na sedežu OVK – prostori Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Zaradi lažje odprave morebitnih pomanjkljivosti priporočamo, da kandidature vložite dan ali dva pred iztekom roka.
 
Občinska volilna komisija sprejema kandidature na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, Jurovski Dol v naslednjih terminih:
• ponedeljek, 10.02.2020 od 7.00 – 15.00
• torek, 11.02.20209 od 7.00 – 15.00
• sreda, 12.02.2020 od  7.00 – 12.00 in od 13.00 – 17.00
• četrtek, 15.02.2020 od 7.00 – 15.00 in od 17.00 –19.00

Obrazci za vložitev kandidatur so dostopni na spletni strani www.obcinajurij.si, pod zavihkom Nadomestne lokalne volitve 2020.

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih