Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

3.OBČINSKI PRAZNIK

PROSLAVA OB 3. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH


Vrhunec pestrega programa Jurjevih dnevov 2009 je bila prav gotovo občinska proslava ob 3. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki se je odvijala v petek, 24.4.2009 ob 19. uri v nabito polnem kulturnem domu.

Že nekaj minut pred pričetkom proslave je bilo na trgu v Jurovskem dolu čutiti praznično vzdušje, h kateremu so pripomogli zvoki pihalne godbe KD Mol iz Lenarta. S svojo prisotnostjo na proslavi so nas počastili: poslanec v državnem zboru Marjan Bezjak, poslanec v državnem zboru in župan Občine Benedik, Milan Gumzar, svetnik v državnem svetu in župan Občine Sv. Trojica v Slov. goricah, Darko Fras, župani sosednjih in nam prijateljskih občin: Sv. Ana Silvo Slaček, in Cerkvenjak Jože Kraner. Prireditve so se udeležili tudi načelnik Upravne enote Lenart, Jožef Kraner, farni župnik Alojzij Antolin, ravnatelj Osnovne Šole Jožeta Hudalesa, Stanislav Senekovič, člani občinskega sveta in drugi povabljeni gostje.

Občinsko proslavo so z državno himno otvorili Jurovski oktet. Skozi pester program nas je v nadaljevanju spretno vodila napovedovalka Darinka Čobec. Nastopili so moški pevski zbor Pomladni zvoki, pod strokovnim vodstvom Alojza Peserla, z nežnimi zvoki citer se je predstavila Jacinta Kraner. Osrednji govornik na občinski proslavi je poleg župana Petra Škrleca bil tudi bivši poslanec v državnem zboru in predvsem pisatelj, Tone Partljič.

Na proslavi pa ni manjkalo niti plesa. S plesno-pevsko točko so se predstavili učenci 2. razreda nemškega pouka Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, plesalka Vanesa Beganovič pa nas je popeljala v eksotični orientalski svet trebušnega plesa.

S pevskim nastopom se je predstavil tudi kvintet učenk zaključnega razreda osnovne šole, učenke 6. in 7. razreda pa so dokazale, da znajo pisati pesmi tudi v angleškem jeziku., saj so predstavile recital svojih pesmi na temo pomlad in velika noč.

Na proslavi je župan Peter Škrlec podelili priznanja vsem tistim, ki so zaradi svojega večletnega dela na različnih področjih zaslužili priznanje občine, kot zahvalo za minulo delo in kot vzpodbudo oz. motivacijo za nadaljnje udejstvovanje na kulturnem, športnem, humanitarnem in drugem področju. Za leto 2008 so občinske nagrade prejeli: Elizabeta Kraner, Jelka Satler, Maks Horvat, Jože Komperšak ml., Darinka Senekovič in Jurovski oktet. Jurijev srebrnik, ki predstavlja najvišje priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je prejel dolgoletni aktivni član Lovske družine, Društva upokojencev Sv. Jurij in Društva vinogradnikov Sv. Jurij, Leon Planer.

V sklopu občinske proslave je podžupan Gregor Nudl, podelil zahvale vsem tistim, ki so ob lanskem neurju nesebično pomagali odpravljati posledice le-tega. Zahvale so prejeli: Branko Črnčec, Božo Kren, Kazimir Najdenik, Robert Pavalec, Dušan Ribič in Prostovoljno gasilsko društvo Jakob.

S svojo enkratno izvedbo Bizetove Habanere iz opere Carmen sta flavtistka Tinka Muha ob klavirski spremljavi Marka Črnčeca, zaključila uradni del proslave.


Po proslavi je bila možnost ogleda razstave likovnih in ročnih del članov Društva upokojencev Sv. Jurij in ustvarjalnih dosežkov otrok iz Vrtca in osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Dijaki 1. letnika Izobraževalnega centra Piramida iz Maribora so pod mentorstvom Mateje Bukvič pripravili razstavo in degustacijo prazničnih slovenski kruhov.

Kot je pri nas že v navadi, so kmečke žene iz Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij in vinogradniki Društva vinogradnikov Sv. Jurij poskrbeli za okusne prigrizke in rujno kapljico, tako da je druženje vseh navzočih po proslavi trajalo še nekaj časa.

12345678910

DOBITNIKI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA LETO 2008


ELIZABETA KRANER
Elizabeta Kraner je članica Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij že 20 let, v katerem sedaj opravlja naloge članice upravnega odbora. S svojimi dobrotami se je predstavila na različnih prireditvah in razstavah: v Radencih, Mariboru, Gornji Radgoni in na Ptuju. Dobrote, ki nastajajo v njeni domači kuhinji so ponos društva. Izvrstno speče različna peciva in krofe, s katerimi se je letos predstavila širni Sloveniji v televizijski oddaji Na zdravje. Znana je tudi po dobrih tortah, ki jih pripravi ob različnih priložnostih. Kljub svojemu delu na kmetiji rada priskoči na pomoč pri delu društva, svoje bogato znanje pa že prenaša na mlajši rod.


JELKA SATLER
Jelka Satler je pristopila h Krajevni organizaciji Rdečega križa Sv. Jurij leta 1998, kot aktivistka, v letu 2002 pa je bila izvoljena tudi v nadzorni odbor kot članica. Besede dobrodelnost, humanosti in pomoč so ji dobro poznane, saj jo spremljajo že vse življenje. Zmeraj je pripravljena pomagati, pa naj bo to raznašanje paketov ali koledarjev. Tradicionalno skupaj z možem pripravlja hrano ob srečanju starejših občanov, dobre hrane pa ne manjka tudi na raznih izletih in prireditvah Krajevne organizacije Rdečega križa in krvodajalcev, saj tudi ob teh priložnostih poskrbi za odlično malico. Ker se Jelka Satler zaveda, da je prostovoljno delo vrednota, ki pomaga tistemu, kateremu je namenjeno in plemeniti tistega, ki delo postori, si zasluži priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.


MAKS HORVAT
Maks Horvat je vsestransko aktiven v Društvu upokojencev Sv. Jurij, in sicer kot referent za šport in rekreacijo. Od leta 2000 se je tako v vitrini društvenih prostorov nabralo preko 25 pokalov in zahval. V letu 2008 so tako dosegli 1. mesto v meddruštvenem tekmovanju v igranju šaha, 3. mesto moški in 2. mesto ženske v streljanju z zračno puško na tekmovanju Športne zveze Lenart in številne druge dosežke. Po njegovi zaslugi se v Društvu upokojencev odvijajo mnoga športno rekreacijska druženja kot so: pohodništvo, kolesarjenje, igranje šaha in kart in od pred nekaj meseci se redno odvijajo športne aktivnosti upokojencev v telovadnici osnovne šole.


KOMPERŠAK JOŽE ml.
Komperšak Jože je vstopil v lovske vrste leta 1992. Je velik naravovarstvenik. S svojo aktivnostjo si prizadeva za ohranitev narave, naravnega bogastva ter seveda tudi za prosto živeče živali. S svojim aktivnim delom je velik vzornik mlajšim generacijam, ki jih nenehno opozarja na narejene napake v preteklosti, jih uči kaj je potrebno storiti, da se le te v čim večji meri omilijo, predvsem pa jih opozarja, da jih generacije, ki prihajajo ne bi ponovile. V Lovski družini Sv. Jurij v Slov. goricah je vseskozi opravljal odgovorne funkcije. Sedaj je član upravnega odbora, opravlja funkcijo strelskega referenta in je revirni vodja revirja Srednjega in Zgornjega Gasteraja, preglednik divjačine, mentor in član raznih občasnih komisij. Za svoje aktivno delovanje je bil odlikovan pri Lovski zvezi Slovenije z Znakom za lovske zasluge. Ob 50. letnici Lovske družine Sv. Jurij je prejel družinsko priznanje.


DARINKA SENEKOVIČ
Darinka Senekovič je članica Folklorne skupine Jurovčan že preko 13 let. V folklorno skupino se je prvič vključila leta 1991 in plesala do 1993. Sedaj je aktivna članica neprekinjeno že od leta 1998. Ob 35. letnici delovanja Folklorne skupine Jurovčan, 25.05.2008, je prejela jubilejno značko Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, in sicer srebrno Maroltovo značko za preko 10 let udejstvovanja v ljubiteljski folklorni dejavnosti. Zaradi dolgoletne predanosti kulturnemu ustvarjanju in skrbi za obujanje in ohranjanje kulturne dediščine, je prejemnica priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.


JUROVSKI OKTET
Jurovski oktet je 15.03.2009 s samostojnim koncertom v Jurovskem Dolu obeležil svojo 5. obletnico delovanja. V času svojega petletnega delovanja je Jurovski oktet preko 100 krat nastopil na različnih prireditvah v domačem kraju, sosednjih krajih in po različnih krajih po Sloveniji. Za seboj ima tudi nekaj uspešnih gostovanj v Avstriji in Nemčiji. Udeležuje se območnih in medobmočnih ter tudi državnih revij odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin. Jurovski oktet je konec lanskega leta posnel svojo prvo zgoščenko z narodnimi ljudskimi in umetnimi pesmimi (Slovenec sem, Oblaček mili moj, Moj deklič, Dve beli brezi, Vasovalec, Pozdrav, Oj Triglav moj dom, Bele cvetice, Zelenica, Tihi večer, Ko bi jaz zvonček bil, Za mamo). S tem je trajno zabeležil in prispeval svoje delo v mozaik slovenske kulture. S svojimi nastopi člani Jurovskega okteta ne promovirajo samo Jurovskega okteta in Kulturnega društva Ivan Cankar, temveč tudi kraj in Občino Sv. Jurij v Slov. goricah kot celoto.


DOBITNIK NAJVIŠJEGA OBČINSKEGA PRIZNANJA
- JURIJEV SREBRNIK


LEON PLANER
Leon Planer je vstopil v lovske vrste leta 1969. Je velik naravovarstvenik. S svojo aktivnostjo si prizadeva za ohranitev narave, naravnega bogastva ter seveda tudi za prosto živeče živali. S svojim aktivnim delom je velik vzornik mlajšim generacijam, ki jih nenehno opozarja na narejene napake v preteklosti, jih uči kaj je potrebno storiti, da se le te v čim večji meri omilijo, predvsem pa jih opozarja, da jih generacije, ki prihajajo ne bi ponovile. V Lovski družini Sv. Jurij je vseskozi opravljal odgovorne funkcije. Bil je dolgoletni blagajnik in član upravnega odbora. Bil je revirni vodja revirja Sp. Gasteraj, mentor in član različnih občasnih komisij. Za svoje aktivno delovanje je bil odlikovan pri Lovski zvezi Slovenije z Znakom za lovske zasluge ter Redom za lovske zasluge tretje stopnje. Ob 50. obletnici Lovske družine je prejel družinsko priznanje.

Leon Planer je bil ustanovni član Društva vinogradnikov Sv. Jurij leta 1997. Predsednik društva je bil kar 8 let in pomembno prispeval k prepoznavnosti in uspešnosti društva. Danes opravlja naloge člana izvršilnega odbora. Kot enega izmed najstarejših uspešnih vinogradnikov v naši občini se ga je že prijelo ime »Starosta vinogradnikov«.

Leon Planer pa je prav tako član društva upokojencev, kjer je med drugim bil 8 let član upravnega odbora, prav tako je bil član okteta Društva upokojencev. Leon pa je bil večkrat gostitelj sekcije Društva upokojencev Sv. Jurij, saj je ob kolesarjenju po poteh občine vedno pogostil kolesarje z rujno kapljico.

V Sp. Gasteraju na njegovemu »vrhu« je zbirališče in konec vseh čistilnih akcij v Sp. Gasteraju, pohodov ob Jurjevih dnevih, vseh lovov v revirju Sp. Gasteraj, skratka vsak mimoidoči je vedno dobrodošel, kjer se lahko odpočije pa tudi okrepča z odlično domačo kapljico.

Kot ustanovni član Društva vinogradnikov Sv. Jurij in z aktivnem društvenim življenjem v Lovski družini Sv. Jurij in Društvu upokojencev Sv. Jurij je Leon Planer prispeval velik delež sebe na različnih področjih družbenega življenja v kraju in občini, zato se mu podeli Jurijev srebrnik kot priznanje in zahvala za dolgoletno uspešno delo.

PRED SEZONSKO GRIPO POSKRBIMO ZA ZAŠČITO

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo največje število obolelih.  Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Preprečevanje gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
•    poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja  ter se izogibamo natrpanim prostorom;
•    cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
•    če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje:  temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

Komu je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni.
Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:
•    starejšim od 65 let,
•    kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
•    osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,
•    majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
•    nosečnicam in njihovim družinskim članom,
•    zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
•    drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje
V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljenje?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.  
V Pomurju  se cepljenje izvaja  v ambulanti  NIJZ OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b (pri železniški postaji). Naročanje ni potrebno.
Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.
Vir: http://www.nijz.si/sl/pred-sezonsko-gripo-poskrbimo-za-zascito-0

preprecevanje gripe

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih