Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

NAMERA O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu s 4. odst. 56. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice za potrebe izvedbe projekta Rekonstrukcija javne poti JP 705 581 – Jurovski Dol – Malna – Zg. Gasteraj z ureditvijo pločnika, ki je nujen za izvedbo varne poti do Medgeneracijskega centra – Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, in sicer na zemljiščih parc. št. 485/9, 489/2, 486/4 in 484/5, vse k.o. Malna.

Neposredna pogodba o ustanovitvi stavbne pravice bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Jurovski Dol, 01.02.2017

Zadeva: 671-1/2017

                                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

                                                                                                          Peter Škrlec

                                                                                                               Župan

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih