Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine:
- parc. št. 546/4, k.o. 529 – Jurovski Dol, v izmeri 143 m2,  ID 6169017, ID znak 529 546/4.
 
Parcela se nahaja v območju naselja Jurovski Dol in predstavlja površine cest.
 
Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo - pravico dostopa za potrebe izgradnje, obratovanja, vzdrževanja in nadzora nizkonapetostnega kablovoda v korist podjetja Elektro Maribor d.d.
 
Najnižja ponudbena cena je 5,00 EUR/m2. Davek na dodano vrednost v višini 22% ni vključen v ceno.
 
Rok za posredovanje izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.
 
Ponudba oz. izjava o interesu se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.; Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, dostavljene na sedež občine do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.
 
Če se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi davščine, strošek notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.
 
Prodajna pogodba se bo sklenila po načelu videno – kupljeno.
 
Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe in izdaje računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
 
Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 52 (Samo Kristl) ali 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).
 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
Jurovski Dol, 11.10.2019
Zadeva: 478-11/2019-3                                                                                               
 
                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                        Peter Škrlec
                                                                                             Župan
 
 

Priloga:
docxPrijava.docx

 
 

Objavljeno: 14.10.2019
Potek 20-dnevnega roka: 04.11.2019

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih