Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1.
Predmet razpolaganja s stvarnim premoženjem bo zemljišče, parc. št. 3/3, k.o. 529 - Jurovski Dol (v izmeri 146 m2).

2.
Prodajna pogodba bo sklenjena po izteku najmanj 20-dnevnega roka od dneva objave te namere na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
3.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu pogodbe je Samo Kristl, tel.: 027295252.
 
4.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek ustavi.
 
 
Jurovski Dol, 18.6.2019
Zadeva: 478-20/2019-2
 
                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                            Peter Škrlec
                                                                                                 Župan
 
 
 
Objavljeno: 18.6.2019
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih