Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

jurjevi2017

panorama-jurij3

panorama-slika

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v k.o.Jurovski Dol

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, na podlagi 22. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1l, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015, v nadaljevanju ZSPDSLS), 35. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, objavlja


JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo nepremičnin
v k.o. Jurovski Dol

1.    Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol,
tel. št. 02729 52 50,
e – naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


2.    Predmet prodaje in izhodiščna vrednost

2.1    Predmet prodaje:
A)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/11, k.o. Jurovski Dol, ID 6184849, v izmeri 1307 m2,
B)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/10, k.o. Jurovski Dol, ID 6184848, v izmeri 1408 m2,
C)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/9, k.o. Jurovski Dol, ID 6184851, v izmeri 1328 m2,
D)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/7, k.o. Jurovski Dol, ID 6184854, v izmeri 1173 m2,
E)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/6, k.o. Jurovski Dol, ID 6184853, v izmeri 1358 m2,
F)    Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/14, k.o. Jurovski Dol, ID 6593955, v izmeri 1119 m2.

pdfJavno_zbiranje_ponudb.pdf

pdfPrijavni_obrazec.pdf

docxPrijavni_obrazec.docx

Nepremičnine v načrtu prodaje

ZGRADBA STAREGA VRTCA

Predmet prodaje:
-    stavbišče parc. št. 55, k.o. Jurovski Dol (zgradba starega vrtca) in
-    dvorišče parc. št. 28/1, k.o. Jurovski Dol.

starivrtec1starivrtec2starivrtec3starivrtec4

ZEMLJIŠČE PARC.ŠT. 46/13, 46/14, 46/6, 46/7, 46/9 in 46/10, VSE K.O.JUROVSKI DOL

PISO KARTA_2016_1

Prodaja parcel za gradnjo stanovanjskih hiš


V centru naselja Jurovski Dol, v bližini osnovne šole in vrtca ter le 500 m do trgovine Občina Sv. Jurij v Slov. goricah prodaja osem gradbenih parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.

Lega parcel je sončna, parcele so večje, tako da obstaja možnost večjega dvorišča. Na eni strani parcele mejijo z gozdnim zemljiščem.  

Parcele so v velikosti od 1173 m2 do 1358 m2.

V ceno ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. Višina prispevka je odvisna od velikosti parcele in neto površine objekta.

Navedene nepremičnine se prodajajo po načelu  »videno-kupljeno«. Nakup parcele kupca obvezuje, da mora v treh letih od dneva podpisa pogodbe za nakup zemljišča pričeti z gradnjo.

Zainteresirani kupci dobijo vse podrobnejše informacije na občini, tel.št. 729 52 52.

Vreme

bannervolitveobcina2014

NVZCOS

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih