Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OTVORITEV TELOVADNICE NA PROSTEM

V soboto, 14.12.2019 je kljub temu, da je prejšnjo večer sneg pobelil bregove Slovenskih goric, potekala otvoritev Medgeneracijskega centra - Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo (akronim: Telovadnica na prostem).

Operacijo je izvedla Občina Sv. Jurij v Slov. goricah s partnerji projekta: Športnim društvom Sv. Jurij v Slov. goricah, Društvom upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah in Zadrugo Dobrina z.o.o., so.p. Namen operacije je bil razviti osnovna sredstva, ki zagotavljajo kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom, pa tudi drugim obiskovalcem kraja.

Na otvoritvenem dogodku je zbrane nagovoril župan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec. V svojem govoru je poudaril, da je bil cilj Telovadnice na prostem spodbujati in podpirati zdrav življenjski slog, ne samo športnikov, ki se vključujejo v Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah, ampak skrbeti tudi za aktivno staranje občanov in vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje. Telovadnica na prostem pa bo služila tudi vsem ostalim obiskovalcem, še posebej staršem, ki obiskujejo Športni park v Jurovskem Dolu v času treningov svojih otrok ali ob uporabi že nameščenih otroških igral. S projektom pa se je mimo Športnega parka v Jurovskem Dolu razširilo cestišče, uredila razsvetljava in pločnik, s čemer smo zadostili osnovam varnega prihoda in odhoda na športna igrišča.

Na otvoritvi je zadovoljstvo nad izvedenim projektom izrazil predsednik Športnega društva Sv. Jurij v Slov. goricah, Robert Črnčec. Poudaril je, da je v današnjem času, še kako pomembno otroke odmakniti od računalnikov in televizije in jih pripraviti do gibanja in rekreacije, k čemur bo nova pridobitev v Jurovskem Dolu zagotovo pripomogla. Hermina Križovnik, predsednica Društva upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah je povedala, da so člani društva veseli sodelovanja v izvedenem projektu in da bodo tudi člani Društva upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah skrbeli za rekreacijo prav na napravah Telovadnice na prostem.

Pomen zdravega življenjskega sloga smo v operaciji Telovadnice na prostem zaokrožili s predstavitvijo zdrave, lokalno pridelane hrane, ki jo je na dogodku predstavila Zadruga Dobrina z.o.o., so.p. Zadruga Dobrina z.o.o., so.p. danes ne povezuje samo tradicionalnih in ekoloških kmetij Slovenskih goric, ampak sega že vse pod obronke Pohorja. Lokalno pridelano hrano ponuja v urbanih središčih na dogodku pa se je predstavila z domačimi jogurti, suhim sadjem, domačimi sokovi in čaji.

Marija Šauperl, predstavnica Zadruge Dobrina z.o.o., so.p. je poudarila pomen trajnostne lokalne preskrbe s hrano, katere glavni cilj je dvigniti količino v lokalnem okolju pridelane prehrane. Pridelovalci, ki se povezujejo v Zadrugo Dobrina pridelujejo domačo, lokalno, brez agresivnih kemičnih sredstev in tako povezani uspešno nastopajo na trgu. Lokalno hrano ponujajo nekaterim obratom javne prehrane (šole, vrtci), prav tako pa ponujajo tedenske zabojčke, s katero se ljudje lahko oskrbijo s svežo, lokalno pridelano zelenjavo.

Operacija Telovadnica na prostem je bila izbrana v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric in je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Foto: Uroš Brumen

DSC 0003DSC 0009DSC 0014DSC 0017DSC 0025DSC 0026DSC 0029DSC 0032DSC 0038DSC 0039DSC 0044DSC 0045DSC 0049DSC 0053DSC 0061DSC 0085DSC 0089DSC 0114DSC 0129DSC 0133

Foto: Uroš Brumen

VABILO NA OTVORITEV TELOVADNICE NA PROSTEM

1
 
 
OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH,
ŠPORTNO DRUŠTVO SV. JURIJ V SLOV. GORICAH IN
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
vas vabimo na

OTVORITEV
TELOVADNICE NA PROSTEM,
ki bo v soboto, 14. 12. 2019 ob 11. uri
v Športnem parku Jurovski Dol.
 
S skupnim projektom želimo spodbuditi zdrav življenjski slog,
zato vam bomo prikazali pravilno uporabo fitnes naprav na prostem,
predstavniki podjetja Zadruga Dobrina z.o.o., so.p. pa bodo predstavili
pomen trajnostne lokalne preskrbe s hrano in lokalno pridelano hrano
ponudili v degustacijo.
 
Prijazno vabljeni!
 

Operacija Medgeneracijski center: Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 
DSC 0048aFoto: Uroš Brumen

MEDGENERACIJSKI CENTER - TELOVADNICA NA PROSTEM Z REKREACIJSKO POTJO - Ukrep LEADER (19.2)

Akronim operacije: TELOVADNICA NA PROSTEM
Celotna vrednost operacije: 93.599,27 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja iz sredstev EKSRP: 35.292,83 EUR

Nosilec operacije: OBČINA SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH

Partnerji v operaciji:

  • ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
  • DRUŠTVO UPOKOJENCEV SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
  • ZADRUGA DOBRINA Z.O.O., SO.P.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah s partnerji projekta skuša z izvedbo operacije Medgeneracijski center – Telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, razviti osnovna sredstva, ki bodo zagotavljala kakovostno športnorekreacijsko ponudbo občanom, pa tudi drugim obiskovalcem kraja. Z ureditvijo telovadnice na prostem z rekreacijsko potjo spodbujamo in podpiramo zdrav življenjski slog, ne samo športnikov, ki se vključujejo v Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah (partner projekta), ampak vzpostavljamo tudi medgeneracijsko sodelovanje s starejšo populacijo, tako člani Društva upokojencev Sv. Jurij v Slov. goricah (partner projekta), razvijamo nove produkte, ki prispevajo razvoju društvene dejavnosti, telovadnica na prostem pa bo kot produkt zdravega življenjskega sloga služila tudi vsem ostalim, npr. invalidom in še posebej staršem, ki obiskujejo Športni park v Jurovskem Dolu v času treningov svojih otrok ali ob uporabi že nameščenih otroških igral. Z operacijo zasledujemo cilj izgradnje nove javne športne infrastrukture, izboljšanje pogojev za športno aktivnost prebivalstva in medgeneracijsko sodelovanje, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, izgradnjo infrastrukture za nove programe društev in posameznikov, izboljšanje turističnih potencialov območja, boljši estetski videz in dvig življenjske ravni prebivalstva. V želji po povečanju kakovosti življenja, aktivnega staranja, podpori zdravega načina življenja in medgeneracijskega sodelovanja pričakujemo pozitivne rezultate ravno na vseh omenjenih področjih. S samo postavitvijo telovadnice na prostem (10 naprav v območju 120 m2) in ureditvijo dela rekreacijske poti, torej z razširitvijo cestišča, pločnikom, razsvetljavo in parkiriščem bomo zadostili osnovam varnega prihoda in odhoda z operacije in predvsem vzpostavili celovito varno rekreacijsko pot, ki bo povezala Športni park Jurovski Dol po Hajnčovi poti z vaškim središčem in vračanjem nazaj v vzpostavljen medgeneracijski center – telovadnica na prostem, na kateri se bodo postavile še table z nalogami v smislu trim steze. Načrtujemo en otvoritveno promocijski dogodek, v sklopu katerega bi prikazali uporabo naprav, Zadruga Dobrina (partner projekta) pa bo poskrbel za predstavitev zdrave, lokalno pridelane hrane, vse v duhu zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

Cilj: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednost, kulturne dediščine

Ukrep: Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga)

Pričakovani rezultati: Novi produkti, ki prispevajo k razvoju turizma, ekologije, športa, kulture in društvenih dejavnosti

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

PRP LEADER EU SLO barvni

Oddaja javnega naročila "MEDGENERACIJSKI CENTER - TELOVADNICA NA PROSTEM Z REKREACIJSKO POTJO" (PONOVNI RAZPIS)

Na portalu javnih naročil je pod številko objave JN001828/2019-W01 z dne 28.03.2019, objavljeno javno naročilo "Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo (Ponovni razpis). Oddaja javnega naročila poteka po postopku naročila male vrednosti.   

Podrobnosti, navodila in razpisna dokumentacija se nahajajo na spodnji povezavi.

docxRAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx
xlsxIzgradnje ceste mimo igrišča Jurovski Dol.xlsx
xlsxIzgradnja pločnika mimo igrišča Jurovski Dol.xlsx
xlsxIzgradnja parkirišča pri igrišču.xlsx
xlsJavna razsvetljava.xls

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih