Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OTVORITEV KULTURNEGA DOMA IN KONCERT OB 40 - LETNICI FOLKLORNE SKUPINE JUROVČAN

Na toplo jesensko soboto, 26.10.2013 je ponovno otvoritev doživel obnovljen in prizidan kulturni dom v Jurovskem Dolu.

Slovesne otvoritve so se udeležili poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, Franci Breznik, župan Občine Lenart, mag. Ivan Kramberger, župan Občine Pesnica, Venčeslav Senekovič, župan Občine Šentilj, Marjan Čagran, podžupan Občine Sv. Trojica v Slov. goricah, Peter Leopold, predstavnica Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Tjaša Ferenc, vodja Območne izpostave Lenart, Breda Rakuša, ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Stanislav Senekovič, župnik Janko Goegner in številni drugi gostje.

 

V okviru otvoritve kulturnega doma je svojo 40. obletnico praznovala tudi Folklorna skupina Jurovčan, ki se je polnemu kulturnemu domu predstavila s svojimi spleti.

Uradna otvoritev se je pričela s slovensko himno v izvedbi Jurovskega okteta.

Župan Peter Škrlec je v svojem govoru poudaril, da je imel kulturni dom v Jurovskem Dolu že do nekdaj povezovalno funkcijo, ne samo v strogem kulturnem pogledu, ampak tudi v širšem društvenem smislu. Kulturno in društveno življenje je v kraju že dolga leta razgibano, že pred drugo svetovno vojno se je pojavila težnja po prireditvah, v nadaljevanju pa še želja po skupnem prostoru za kulturno delovanje. V letu 1940 je bila blagoslovitev temeljnega kamna za izgraditev kulturnega doma, do jeseni je bil novi objekt pokrit.

V nadaljevanju je župan Peter Škrlec povedal, da je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah prisluhnila potrebam društev, ne samo Kulturnega društva Ivan Cankar, ampak tudi ostalih, ki potrebujejo svoje prostore in v želji po zaokroženem in urejenem trgu v Jurovskem Dolu pričela s pripravami na uresničitev projekta obnove kulturnega doma. Po uspešni prijavi na javni razpis Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja so bila občini odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ukrep Obnova in razvoj vasi. Pred dobrim letom so pričeli z deli in dokazali, da se s predanostjo, voljo in znanjem tudi v teh ne preveč prijaznih časih lahko dosega cilje. Celoten projekt obnove kulturnega doma je dosegel vrednost 600.000,00 EUR, pri čemer ni upoštevana vrednost nakupa kulturnega doma v višini 100.000,00 EUR.

S prizidkom so pridobili nove prostore: večnamenski prostor, razdelilna kuhinja in avla, katera je bila s sklepom občinskega sveta poimenovana po pokojnem kulturniku  Alfredu Frediju Neuvirtu, ki je kot plesalec, igralec in režiser, pustil nepozaben pečat v zgodovini ljubiteljskega kulturnega ustvarjanja. Kot dolgoletni predsednik kulturnega društva je uspešno pridobival finančna sredstva in vodil pomembna obnovitvena in redna vzdrževalna dela ter s tem pripomogel k boljšim standardom v kulturnem domu.

Kulturni dom je Peter Škrlec nato predal ustvarjalnim ljudem, ki uresničujejo svoje ideje in vizije v lokalnem okolju ter s tem ohranjajo in razvijajo slovensko kulturno identiteto, kar je še posebej pomembno za naše podeželsko okolje – Folklorni skupini Jurovčan.

Po pozdravnem govoru in zahvali predsednika Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol, Miroslava Breznika, je bil program namenjen plesu.

V prvem delu koncerta, ki je bil namenjen domačim folklornikom, je bila prikazana diaprojekcija  o zgodovini delovanja  folklorne skupine Jurovčan od prvih plesnih korakov, pa vse do danes. Nato  je gostiteljica FS Jurovčan zaplesala tri odrske postavitve, in sicer: Košnja, Jaz si bom pa metlo delo in Pušlšank. Otroški folklorni skupini Knofeki in Šleka pac, iz Osnovne šole Jožeta Hudalesa sta se skupaj predstavili v odrski postavitvi Ovtar gre. Venčke slovenskih ljudskih pesmi sta zaigrala domača harmonikarja Anja Zorjan in Dejan Arcet ter tamburaši Tamburaškega orkestra KUD Ivan Lončarič Trniče.

Na koncertu so bila podeljena priznanja folklorni skupini Jurovčan ter nekaterim članom in članicam folklorne skupine. Priznanja sta podelili predstavnica in svetovalka za folklorno dejavnost Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS, Tjaša Ferenc in vodja območne izpostave JSKD RS v Lenartu,  Breda Slavinec.

Priznanja so prejeli:
1. Folklorna skupina Jurovčan - Zlato jubilejno priznanje JSKD RS za
    40 - letno neprekinjeno delovanje.
2. Cilka Neuvirt - Posebno priznanje JSKD RS za 35 let strokovnega
    vodenja folklorne skupine.
3. Milenka Srnko - Častno Maroltovo značko za 30 let aktivnega udejstvovanja
    na področju ljubiteljske folklore.
4.  Anita Sarjaš in Mitja Perko - bronasto Maroltovo značko za več kot 5-letno
     udejstvovanje
5. Suzana Najdenik, Branko Zelenik in Branko Jager - srebrno Maroltovo značko
    za več kot 10-letno udejstvovanje
6. Franci Šnajder, Slavko Mihelič, Miroslav Breznik, Darinka Senekovič, Darinka
    Kramberger in Barbara Waldhütter - zlato Maroltovo značko za več kot 15- udejstvovanje.

Folklorna skupina Jurovčan je podelila pisne zahvale Nežki Lubej, strokovni spremljevalki za folklorno dejavnost pri JSKD RS za  večletno sodelovanje in svetovanje, Jelki Breznik za vzorno vzdrževanje in pripravo folklornih oblačil ter predsedniku društva, Miroslavu Brezniku za uspešno organizacijsko vodenje folklorne skupine.

V nadaljevanju koncerta so s svojimi spleti nastopili Folklorna skupina Moščanci, folklorna skupina Karavanke iz Tržiča in Folklorna skupina Lancova vas.

Sledil je še prerez traku, ki so ga opravili poslanec Državnega zbora, Franci Breznik, župan Peter Škrlec in predsednik KD Ivan Cankar, Miroslav Breznik. Kulturni dom je blagoslovil farni župnik Janko Göegner.

Po uradnem delu prireditve je sledil še neuraden, družaben del, ko so lahko vsi obiskovalci pogledali nove prostore, kjer jih je bila tudi pogostitev, ki so jo pripravile članice in člani Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij in Društva vinogradnikov Sv. Jurij. Ob prijetnem druženju pa so si  lahko ogledali tudi razstavo ljubiteljskih slikarjev Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol.

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih