Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

  • jurovski dol1
  • jurovski dol2
  • jurovski dol3
  • jurovski dol4
  • jurovski dol5
  • jurovski dol6
  • jurovski dol7
  • jurovski dol8

panorama-jurij3

OBVESTILO OBČANOM IN OBČANKAM

Naprošamo vas, da zaradi povečanega števila okužb in razglašene epidemije vzpostavite stik z občinsko upravo preko telefona, elektronske pošte ali navadne pošte, občino pa obiščete le v nujnih primerih.
 
Ob tem vas obveščamo, da v kolikor sumite ali imate potrjeno okužbo na Covid-19 in ne boste imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila, zaščitna sredstva…) lahko za pomoč pokličete na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl) ali 051 425 034 (Alen Breznik).

panorama-slika

zelenijurij

Letošnje leto nas je prikrajšalo za številne dogodke, druženja in stiske rok…, tudi na lokalni ravni.
Zato vas z veseljem vabimo k ogledu Zelenega Jurija – promocijskega posnetka, ki vam bo našo pokrajino in tradicijo približal z nekoliko drugačne perspektive.
Zahvala gre vsem, ki ste pri nastajanju posnetka kakorkoli sodelovali, še posebej avtorju posnetka, Toniju Konradu, avtorju glasbe, Egonu Hermanu (MI2) in avtorju priredbe, Žanu Serčiču.

OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 12. REDNI SEJI

Članica in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 08.10.2020, zasedali na 12. redni seji. Seja je zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa Covid-19, ponovno potekala v prostorih Kulturnega doma Jurovski Dol.
Občinskemu svetu je župan predložil predlog drugega rebalansa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020. Z rebalansom proračuna se znižujejo načrtovani prihodki za 89.460 €, kar predstavlja 3,50 % znižanje glede na veljavni proračun. Tudi na strani odhodkov se obseg načrtovanih odhodkov znižuje, za 86.831 € oz. 3,13%. Znižanje prihodkov in odhodkov je v glavnem posledica spremembe dinamike izvajanja projekta Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice. Z rebalansom se je ponovno presojala načrtovana realizacija prihodkov in odhodkov proračuna.

Občinski svet je odločal o spremembah in dopolnitvah treh odlokov, in sicer Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Vsebina sprememb Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah sledi pozivu Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vodo in se nanaša predvsem na uskladitev besedila s terminologijo Zakona o vodah, dopolnitev izrazoslovja na področju vodnih zemljišč in poplavnih območij, dopolnitev vsebin glede odvajanja padavinskih voda in varstva pred poplavami ter na uskladitev možnosti poseganja nezahtevnih in enostavnih objektov na območju celinskih voda. Trenutno veljavna kategorizacija občinskih cest je bila sprejeta z odlokom v letu 2008 in spremenjena v letu 2010, zato jo je bilo potrebno dopolniti z novimi kategoriziranimi cestami, ki so bili zgrajene v vmesnem času. Spremembe pa se nanašajo tudi na manjše uskladitve kategorizacij cest z dejanskim potekom v naravi (podaljšanje in krajšanje kategorizacije cest) ter uskladitve stikov občinskih cest z državnimi cestami.
Svetniki so bili na seji seznanjeni s polletno realizacijo proračuna. Pisno poročilo so, v skladu z Zakonom o javnih financah, prejeli na svoje naslove konec meseca julija 2020, na seji pa je bila podana še dodatna obrazložitev. Prihodki proračuna so bili v prvem polletju leta 2020 realizirani v višini 1.021.563 EUR, kar predstavlja 40 % realizacijo glede na veljavni proračun. Na drugi strani so bili odhodki proračuna realizirani v višini 763.981 EUR, oz. 28 % glede na veljavni proračun. Polletna realizacija proračuna je pričakovano nižja od 50 %, saj se je večina investicij pričela izvajati v pomladno-poletnih mesecih, kar bo razvidno iz realizacije proračuna do konca leta.
Občinski svet je po pozivu Okrožnega sodišča v Mariboru, da poda predlog za imenovanje sodnikov porotnikov, za kandidatko za sodnico porotnico pri omenjenem sodišču, imenoval Vido Kukovec Ornik.

DSCN9816DSCN9817DSCN9818 

thumb Telovadnica na prostem2

esrr

thumb ozivitev trskega jedra

Vreme

brosura sv jurij
logo rasg
 
knjiznica
PIS
 
uradni list
zdobcin
piso
muv
mk-razpisi
prp

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih