Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

  • jurovski dol1
  • jurovski dol2
  • jurovski dol3
  • jurovski dol4
  • jurovski dol5
  • jurovski dol6
  • jurovski dol7
  • jurovski dol8

panorama-jurij3

panorama-slika

7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Članica in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 21.11.2019 zasedali na 7. redni seji. V spomin na preminulo članico Občinskega sveta Jožefo Kurnik so se na začetku seje poklonili njenemu spominu z minuto molka. O prenehanju njenega mandata pa v nadaljevanju sprejeli ugotovitveni sklep.

Občinskemu svetu je bil na seji predstavljen Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah in Sv. Trojica v Slov. goricah za leto 2019 in 2020. Omenjen dokument sta predstavila direktor podjetja Cerop Puconci d.o.o., Franc Cipot in prokurist podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., Boštjan Berlak. Na podlagi podatkov o obračunskih količinah odpadkov preteklega leta, zaradi izboljšanja standarda zbiranja odpadkov v letu 2020 in zaradi sprememb zakonodaje na delovnem področju (dvig minimalne plače) se cena ravnanja z odpadki v letu 2020 nekoliko povišuje. Povišanje bo za 120 litrske zabojnike znašalo 0,78 EUR na mesec, kar pomeni 9,36 EUR na leto. Pri čemer pa bo standard zbiranja odpadkov v naslednjem letu izboljšan v smislu večkratnega odvoza bioloških odpadkov (namesto 32, bo odvoz opravljen 37 krat), zbiranje kosovnih odpadkov bo iz akcije zbiranja enkrat na leto, opravljeno na poziv občanov, podaljšuje pa se tudi odpiralni čas zbirnega centra za osem dodatnih ur na teden. Cene ravnanja z odpadki niso bile spremenjene od 01.05.2014.

Župan, Peter Škrlec, je občinskemu svetu predložil v prvo obravnavo predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020. V predlogu proračuna so načrtovani prihodki v višini 2.557.111 € in odhodki 2.661.505 €. Proračun je investicijsko naravnan, saj 42% vseh načrtovanih odhodkov predstavljajo investicijski odhodki in transferi. Največji del odhodkov se nanaša na investicije v prometno infrastrukturo ter komunalo. Predlog proračuna za leto 2020 se daje v javno obravnavo. Vpogled v predlog proračuna je možen v času uradnih ur v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, objavljen je pa tudi na občinski spletni strani. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 6. 12. 2019.

Občinska svetnica in svetniki so sprejeli še Sklep o višini nadomestila članom Občinske volilne komisije na nadomestnih lokalnih volitvah v letu 2019 in Sklep o določitvi cen programa vrtca v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.

DSCN9315DSCN9317DSCN9321

thumb Telovadnica na prostem2

esrr

thumb ozivitev trskega jedra

Vreme

brosura sv jurij
logo rasg
 
knjiznica
PIS
 
uradni list
zdobcin
piso
muv
mk-razpisi
prp

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih