Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

  • jurovski dol1
  • jurovski dol2
  • jurovski dol3
  • jurovski dol4
  • jurovski dol5
  • jurovski dol6
  • jurovski dol7
  • jurovski dol8

panorama-jurij3

OBVESTILO OBČANOM IN OBČANKAM

Naprošamo vas, da zaradi povečanega števila okužb in razglašene epidemije vzpostavite stik z občinsko upravo preko telefona, elektronske pošte ali navadne pošte, občino pa obiščete le v nujnih primerih.
 
Ob tem vas obveščamo, da v kolikor sumite ali imate potrjeno okužbo na Covid-19 in ne boste imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila, zaščitna sredstva…) lahko za pomoč pokličete na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl) ali 051 425 034 (Alen Breznik).
 
Vse občane in občanke tudi prosimo, da še naprej upoštevajo vse preventivne ukrepe h katerim pozivata vlada in NIJZ, saj bomo le tako omejili širjenje okužbe s koronavirusom.

panorama-slika

zelenijurij

Letošnje leto nas je prikrajšalo za številne dogodke, druženja in stiske rok…, tudi na lokalni ravni.
Zato vas z veseljem vabimo k ogledu Zelenega Jurija – promocijskega posnetka, ki vam bo našo pokrajino in tradicijo približal z nekoliko drugačne perspektive.
Zahvala gre vsem, ki ste pri nastajanju posnetka kakorkoli sodelovali, še posebej avtorju posnetka, Toniju Konradu, avtorju glasbe, Egonu Hermanu (MI2) in avtorju priredbe, Žanu Serčiču.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, NADZORNEGA ODBORA IN SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA MANDATNO OBDOBJE 2018 - 2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18), objavlja

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidatov stalnih delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za mandatno obdobje
2018-2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do torka, 08.01.2019 do 12. ure podajo predloge za imenovanja članov v stalna delovna telesa (odbore in komisije ter svet) Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za mandatno obdobje 2018-2022. Glede na sestavo komisij in odborov, ki štejejo pet članov, od katerih so trije člani, člani občinskega sveta, je za popolno sestavo potrebno še naslednje število članov:
- 2 člana v Statutarno – pravno komisijo,
- 2 člana v Odbor za družbene dejavnosti,
- 2 člana v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance,
- 2 člana v Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora.

Obenem lahko podate predloge tudi za:
- 3 člane v Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in
- 5 članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Komisije in odbori v okviru svojega delovnega področja, v skladu s Poslovnikom občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18) obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Članstvo v komisiji ali odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev).

Pri razvrščanju kandidatov v posamezna delovna telesa bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja upoštevala tudi izobrazbo in delovne izkušnje posameznih kandidatov in jih glede na navedeno predlagala v odbore oz. komisije in svet, povezane z njihovim delovnim področjem.

Predlogu je potrebno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem v odbor, komisijo oz. svet. 

Pisne predloge dostavite priporočeno po pošti ali osebno na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do torka, 08.01.2019 do 12. ure (upoštevane bodo zgolj poštne pošiljke opremljene s poštnim žigom 07.01.2019 ali dostavljene osebno).

Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala.

 

                                                                   Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                            volitve in imenovanja
                                                                                Miroslav Breznik
                                                                                    Predsednik

docxIzjava.docx

 

 

thumb Telovadnica na prostem2

esrr

thumb ozivitev trskega jedra

Vreme

brosura sv jurij
logo rasg
 
knjiznica
PIS
 
uradni list
zdobcin
piso
muv
mk-razpisi
prp

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih