Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

  • jurovski dol1
  • jurovski dol2
  • jurovski dol3
  • jurovski dol4
  • jurovski dol5
  • jurovski dol6
  • jurovski dol7
  • jurovski dol8

panorama-jurij3

panorama-slika

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Po poletnem odmoru so članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v četrtek, 12.10.2017 zasedali na 12. redni seji. Po potrditvah zapisnikov prejšnje in dopisne seje, je bil občinskemu svetu obrazložen predlog drugega rebalansa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017. Predlog rebalansa je bil pripravljen z namenom zagotoviti nadaljevanje investicij v cestno infrastrukturo, opravili smo uskladitev prihodkov iz naslova glavarine in finančne izravnave z novimi izračuni Ministrstva za finance na podlagi sprejete novele ZIPRS1718-A, prav tako pa smo ponovno presojali načrtovano realizacijo prihodkov in odhodkov proračuna. Bilanca prihodkov in odhodkov se z drugim rebalansom proračuna povečata za 17.661,93 €, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja se z rebalansom proračuna ne spreminjata. Rebalans proračuna za leto 2017 so občinski svetniki soglasno potrdili. 
 
Na podlagi 97. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so bili člani občinskega sveta seznanjeni s polletno realizacijo proračuna v letu 2017.
 
Občinski svet je soglašal s strani JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol predlagano sistemizacijo vrtca in odločil, da se glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini v vsakem oddelku število otrok poveča za največ dva otroka. Po opravljenem vpisu v vrtec za šolsko leto 2017/2018 se je namreč pokazala potreba po odprtju še četrtega oddelka vrtca, tako so od septembra v vrtcu oblikovane štiri skupine, ki omogočajo vpis kar 68 otrok.
 
V mesecu novembru bodo potekale volitve v Državni svet RS, kjer interese lokalnih skupnosti zastopa dvaindvajset članov državnega sveta. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah lahko glede na število prebivalcev v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS, predstavnika lokalnih interesov, izvoli enega predstavnika – t.i. elektorja. Občinski svet je tako s sklepom določil, da bo predstavnik Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v volilnem telesu na letošnjih volitvah, član Občinskega sveta, Gregor Nudl. 
 
Članice in člani Občinskega sveta pa so sprejeli tudi sklepa, ki se nanašata na ukinitev in vzpostavitev grajenega javnega dobra lokalnega pomena na lokalnih cestah in javnih poteh na območju katastrskih občin Partinje in Jurovski Dol. Na seji je bilo nekoliko več časa namenjenega tudi pobudam in vprašanjem članov Občinskega sveta, katerih se je od zadnje seje, ki je bila konec meseca junija, nabralo nekaj več. 
 
DSCN7610DSCN7614DSCN7617
 

PRED SEZONSKO GRIPO POSKRBIMO ZA ZAŠČITO

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo največje število obolelih.  Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Preprečevanje gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
•    poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja  ter se izogibamo natrpanim prostorom;
•    cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
•    če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje:  temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

Komu je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni.
Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:
•    starejšim od 65 let,
•    kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
•    osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,
•    majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
•    nosečnicam in njihovim družinskim članom,
•    zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
•    drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje
V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljenje?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.  
V Pomurju  se cepljenje izvaja  v ambulanti  NIJZ OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b (pri železniški postaji). Naročanje ni potrebno.
Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.
Vir: http://www.nijz.si/sl/pred-sezonsko-gripo-poskrbimo-za-zascito-0

preprecevanje gripe

Vreme

bannervolitveobcina2014

brosura sv jurij
logo rasg
 
knjiznica
PIS
 
uradni list
zdobcin
piso
muv
mk-razpisi
prp

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih